A16
stalowy awenturyn

Kup w Dekoratorium

Kolory dopełniające

  • A14 Jasny Kalcyt
  • A7 Cejloński Szafir