text.skipToContent text.skipToNavigation

Контакт

АО «Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.»

Адрес

00-854 Warszawa, Al.Jana Pawla II 23,
Mazowieckie province, Poland

Отдел продаж

39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44,
Podkarpackie province, Poland

Посмотреть на карте

Данные фирмы

ИНН (NIP): 872-23-87-389
Статистический номер REGON: 180632944
номер KRS: 0000373430

Районный Суд города Варшава в Варшаве,
XIII Хозяйственный отдел Национального судебного реестра
Размер уставного капитала:
303 558 000 злотых, BDO: 000499445

Центр гарантийного обслуживания

Телефон:

(14) 680 55 52

Факс:

(14) 630 67 90

Вы можете позвонить с пн-пт в следующие часы: 7:00-15:00

Адрес электронной почты

reklamacje@sniezka.com

Форма

Осталось знаков

Разрешенное количество знаков использовано

* Обязательное поле

Администратором Ваших персональных данных является АО «Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka», со штаб-квартирой Компании по адресу: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 Полное содержание

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA lub Administrator)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, w tym dostawcom usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od chwili załatwienia sprawy i Twojego ostatniego kontaktu z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Robert Bąk

Tel: +48 14 699 72 60, email: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

Будьте в курсе современных идей для вдохновения, новостей, акций и технических рекомендаций

Подпишитесь на Новостную рассылку

Администратором Ваших персональных данных является АО «Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka», со штаб-квартирой Компании по адресу: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; адрес для корреспонденции: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (далее АО «Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA») полное содержание