Product was successfully added to your shopping cart.

FFiL ŚNIEŻKA SA:

Adres spółki:
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
woj. mazowieckie


Adres do korespondencji:
39-207 Brzeźnica
ul. Dębicka 44
woj. podkarpackie

DANE FIRMY:

NIP: 818-14-33-438
REGON: 690527477
KRS: 0000060537


Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł, nr BDO: 000019829

DANE KONTAKTOWE:

Telefon: 14 630 66 21
Email sklep@magnatfarby.pl


Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Zostaw wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A więcej