text.skipToContent text.skipToNavigation
MAGNAT Cer KB chłodny krystał B1 2,5L

MAGNAT Ceramic Kitchen&Bathroom

103,99 zł

m2

Zalecana liczba warstw: 2

Potrzebna ilość farby

Wydajność farby do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

m

m

Wymiary okien

Wymiary drzwi

Zalecana liczba warstw: 2

Powierzchnia do pomalowania

Potrzebna ilość farby

Wydajność farby do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Dostępne opakowania

  • 2,5 L
  • 5 L

Wydajność

  • do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Zastosowanie

  • Kuchnia
  • Łazienka
  • Pralnia / suszarnia
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Ściana
  • Sufit
Opis produktu
MAGNAT Cer KB chłodny krystał B1 2,5L
MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM to ceramiczna farba tworząca powłoki o hydrofobowych właściwościach, która polecana jest szczególnie do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń narażonych na okresowo zwiększające się zawilgocenie i kondensację pary wodnej, jak łazienki, pralnie czy kuchnie.

Produkt ponadto charakteryzuje się ponadprzeciętnymi parametrami odporności na plamy, ścieranie oraz odpornością na środki dezynfekujące. Pomalowane nią ściany na długo pozostają czyste, a ich kolor wyrazisty i świeży.

Gwarancja plamoodporności
* Gwarant: FFiL Śnieżka SA, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 12 miesięcy od daty zakupu, terytorium Polski. W razie stwierdzenia braku plamoodporności, Kupujący jest uprawniony do zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warunki gwarancji dostępne na www.magnatfarby.pl oraz w punktach sprzedaży.

1 W przypadku postępowania zgodnie z instrukcją Producenta podaną na opakowaniu, farba na gładkich, wysezonowanych podłożach nie absorbuje zabrudzeń i 'trudnych' plam. Usuwanie plam i „trudnych' zabrudzeń z podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione.
2 PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro.
3 W przypadku postępowania zgodnie z instrukcją Producenta podaną na opakowaniu, farba na gładkich, wysezonowanych podłożach zapewnia trwały kolor odporny na intensywne użytkowanie zwłaszcza w pomieszczeniach użyteczności publicznej tzn.: na następujące rodzaje oddziaływania: dotykanie rękami lub innymi częściami ciała, przypadkowy kontakt z pomalowanym podłożem różnych przedmiotów np. kurtka, teczka; opary (np. w kuchni), zabrudzenia, światło (w tym promienie UV), szorowanie szczotką na mokro i mycie według normy PN-C-81913 (nie dotyczy mycia z wykorzystaniem środków dezynfekująco-czyszczących w tym zawierających chlor lub wybielacze).4 Badanie skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami - laboratoryjna metoda PN-EN 15457:2014.
5 Badanie właściwości antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach - wykonano według ISO 22196/JIS Z 2801.